logo angielski słówka

LEWA REKLAMA SLOWKA.PL

REKLAMA
Ocena:    4.5 / 5
Liczba głosów:    2
 

Czasowniki modalne: should i ought to - Modal Verbs: should and ought to

Formy:

Zdanie twierdzące:

I should - powinieniem/powinnam
you should - powinieneś/powinnaś
he/she/it should - powinien/powinna/powinno
we should - powinniśmy/powinnyśmy
you should - powinniście/powinnyście
they should - powinni/powinny

I ought to - powinienem
you ought to - powinieneś/powinnaś
he/she/it ought to - powinien/powinna/powinno
we ought to - powinniśmy/powinnyśmy
you ought to - powinniście/powinnyście
they ought to - powinni/powinny

Przeczenie:

I should not = I shouldn't - nie powinienem/nie powinnam
you should not = you shouldn't - nie powienienieś/nie powinnaś etc.

I ought not to = I oughtn't to - nie powinienem/nie powinnam
you ought not to = you oughtn't to - nie powienienieś/nie powinnaś

Pytanie:

Should I? - Powinienem/Powinnam?
Should you? - Powinieneś/Powinnaś? etc.

Ought I to? - Powinienem/Powinnam?
Ought you to? - Powinieneś/Powinnaś? etc.

Zasady użycia:

A)
Should i ought to (mieć powinność) znaczą to samo, jednak ought to jest bardziej formalne i rzadziej spotykane. Poza tym should stosuje się zwykle do rad bardziej osobistych, a ought to do powinności wynikających z okoliczności zewnętrznych:

You shouldn't stay up late.
Nie powinieneś siedzieć do późna.

You really ought to slow down!
Naprawdę powinieneś zwolnić!

B) Should jest formą czasu przeszłego shall, którego używa się obecnie prawie wyłącznie pytając o opinię lub radę.

Shall I open the door for you?
Czy otworzyć ci drzwi?

C) Should i ought to mówią o powinności w czasie teraźniejszym i przyszłym:

I should go home now.
Powinienem iść do domu.

You ought to fill in the questionnaire.
Powinieneś wypełnić kwestionariusz.

D) Jeśli chcemy powiedzieć o niewypełnionej powinności w czasie przeszłym, możemy użyć przy pomocy konstrukcji should/ought to + bezokolicznik czasu przeszłego (have + imiesłów czasu przeszłego):

I should have written this earlier.
Powinienem był napisać to wcześniej.

You really ought to have taken the umbrella, Archie.
Doprawdy, powinieneś był wziąć parasol, Archie.
Tagi: , , , , , , , , , , , , ,

Zaproponuj zmianę
REKLAMA
REKLAMA
Target FCE Ćwiczenia, testy, wskazówki (Książka + CD Audio)   Target FCE Ćwiczenia, testy, wskazówki (Książka + CD Audio)

Nowa Formuła 2015! Kompletny zestaw przygotowujący do egzaminu First Certificate in English.do góry
Copyright 2024 © slowka.pl Serwis należy do wydawnictwa Edgard jezykiobce.pl logo