logo angielski słówka

LEWA REKLAMA SLOWKA.PL

REKLAMA
Ocena:    4 / 5
Liczba głosów:    6
 

Czasowniki modalne: must i have to - Modal Verbs: must and have to

I must - muszę
you must - musisz
he/she/it must - musi
we must - musimy
you must - musicie
they must - muszą

I have to - muszę
you have to - musisz
he/she/it has to - musi
we have to - musimy
you have to - musicie
they have to - muszą

A) Must i have to często używane są wymiennie, jednak must oznacza przymus wynikający z wewnętrznego poczucia obowiązku, a have to oznacza obiektywną konieczność, wynikającą z okoliczności zewnętrznych, praw itd.

I must get up at 7.
Muszę wstać o 7.

I have to leave early because I am not feeling well.
Muszę wyjść wcześnie, ponieważ nie czuję się dobrze.

Uwaga! Bardzo często Polacy popełniają błąd, używając must w znaczeniu powinien, zapominając o zastosowaniu should/ought to.

B)
Must zachowuje się jak czasownik modalny, have to jak zwykły czasownik.

C)
Must posiada jedynie formę czasu teraźniejszego. W czasach przeszłym i przyszłym zamiast must używamy wyrażenia have to (had to, will have to):

I must build myself a house.
Muszę wybudować sobie dom.

You must visit us!
Musisz nas odwiedzić!

You will have to make all the furniture, too.
Będziesz też musiał zrobić wszystkie meble.

I had to pay my debts.
Musiałem spłacić długi.

Uwaga! Należy pamiętać, że z wyrażenia have to korzystamy także w czasie teraźniejszym.

You don't have to make a decision now.
Nie musisz decydować się teraz.

One has to abide by the law.
Trzeba postępować zgodnie z prawem.

D) Must + not = mustn't i oznacza zakaz. Przeczeniem od must jest needn't. Przeczenie od have to tworzymy regularnie:

You mustn't be late tomorrow.
Nie wolno ci się jutro spóźnić.

You needn't work tomorrow.
Nie musisz jutro pracować.

I don't have to do it.
Nie muszę tego robić.

E) Must może też wyrażać przekonanie mówiącego:

She must be there by now.
Na pewno już tam jest.

Quick! It must be my wife!
Szybko! To na pewno moja żona!

Must w formie przypuszczenia będzie używane tylko w zdaniach twierdzących. W pytaniach i przeczeniach użyjemy can i can't:

Can it be your husband?
Czy to może być twój mąż?

She can't be there by now.
Nie może tam teraz być.

F) Jeśli chcemy wyrazić nasze teraźniejsze przypuszczenie, dotyczące tego, co zdarzyło się w przeszłości, użyjemy konstrukcji: must + bezokolicznik czasu przeszłego (have + imiesłów czasu przeszłego):

He must have been drunk.
Na pewno był pijany.

Uwaga! Przeczenie i pytanie w tym przypadku będziemy tworzyć przy pomocy can i can't:

He can't have been drunk.
Nie mógł być pijany.

G) Natomiast konstrukcję: need (not) + bezokolicznik czasu przeszłego (have + imiesłów czasu przeszłego) zastosujemy wtedy, gdy chcemy powiedzieć, że coś zostało zrobione bez potrzeby:We needn't have taken so much food, Peter; we were only going for two days.
Niepotrzebnie wzięliśmy z sobą tyle jedzenia, Piotrze. Przecież jechaliśmy tylko na dwa dni.

ale:

We didn't need to take so much food, Peter; we were only going for two days.
Nie musieliśmy brać z sobą tyle jedzenia, Piotrze. Przecież jechaliśmy tylko na dwa dni.
Tagi: , , , , , , , , , , , , ,

Zaproponuj zmianę
REKLAMA
REKLAMA
Target FCE Ćwiczenia, testy, wskazówki (Książka + CD Audio)   Target FCE Ćwiczenia, testy, wskazówki (Książka + CD Audio)

Nowa Formuła 2015! Kompletny zestaw przygotowujący do egzaminu First Certificate in English.do góry
Copyright 2023 © slowka.pl Serwis należy do wydawnictwa Edgard jezykiobce.pl logo