x

Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies). Korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody na ich użycie. Dowiedz się więcej.

logo angielski słówka
 
of course
oczywiście
diabetic
chory na cukrzycę
l' annuaire
książka telefoniczna
tener mala suerte
mieć pecha
 im Voraus
z góry
fedele
wierny
posłuchaj
posłuchaj
posłuchaj
posłuchaj
posłuchaj
posłuchaj
reklama_slowka


DODAJ MATERIAŁ
Teraz i Ty możesz podzielić się z innymi swoją wiedzą z języka obcego!
REKLAMA
Ocena:    5 / 5
Liczba głosów:    1
 

Czasowniki modalne: may i might - Modal Verbs: may i might

Formy:

Zdanie twierdzące:

I may - mogę; wolno mi
you may - możesz
he/she/it may - może
we may - możemy
you may - możecie
they may - mogą

I might - mógłbym, mogłabym (mogę)
you might - mógłbyś, mogłabyś (możesz)
he/she/it might - mógłby, mogłaby (może)
we might - moglibyśmy, mogłybyśmy (możemy)
you might - moglibyście, mogłybyście (możecie)
they might - mogliby, mogłyby (mogą)

Przeczenia:

I may not - nie mogę
you may not - nie możesz etc.

I might not - nie mógłbym, nie mogłabym (nie mogę)
you might not - nie mógłbyś, nie mogłabyś (nie możesz) etc.

Pytania:

May I? - Czy mogę?
May you? - Czy możesz? etc.

Might I? - Czy mógłbym?, Czy mogłabym? (Czy mogę?)
Might you? - Czy mógłbyś?, Czy mogłabyś? (Czy możesz?) etc.


Zasady użycia:

A)
May jest czasownikiem modalnym oznaczającym pozwolenie:

You may come.
Możesz przyjść.

May I take it?
Czy mogę to wziąć?

May I open the window?
Czy mogę otworzyć okno?

Prośby i pytania z may stanowią grzeczniejszy i bardziej formalny sposób zapytania. Często jednak zamiast may w pytaniach o pozwolenie używany jest czasownik can.

Can I open the window?
Czy mogę otworzyć okno?

B) May używamy również dla wyrażenia przypuszczenia:

She may be looking for it everywhere.
Może wszędzie tego szuka.

It may be sunny tomorrow.
Może jutro będzie słonecznie.

C) W czasach, w których may nie występuje, zastosować możemy wyrażenie to be allowed to:

I was allowed to stay till midnight.
Pozwolono mi zostać do północy.

You will not be allowed to look.
Nie wolno ci będzie patrzeć.

D) Might służy do wyrażenia przekonania mówiącego, jednakże wyraża większy stopień niepewności, niż may:

It might be rainy tomorrow.
Być może jutro będzie padało.

They might come.
Być może przyjdą.

E) Jeśli chcemy wyrazić przypuszczenie, że jakaś czynność miała miejsce w przeszłości możemy skorzystać z konstrukcji may + bezokolicznik czasu przeszłego (have + imiesłów czasu przeszłego):

You may have heard that Jimmy passed his exams.
Słyszałaś (pewnie), że Jimmy zdał egzaminy.

F) Jeśli chcemy powiedzieć, że istniała w przeszłości możliwość wykonania pewnej czynności, ale nie została ona zrobiona, użyjemy konstrukcji might + bezokolicznik czasu przeszłego (have + imiesłów czasu przeszłego):

She might have found it already.
Być może już to znalazła.
Tagi: , , , , , , , , , , , , ,

Zaproponuj zmianę
REKLAMA
REKLAMA
Angielski  Czasy gramatyczne w testach   Angielski Czasy gramatyczne w testach

Wszystkie czasy i konstrukcje, które musisz znać! Kompendium czasów języka angielskiego, 200 różnorodnych ćwiczeńdo góry

Copyright 2016 © slowka.pl Serwis należy do wydawnictwa Edgard jezykiobce.pl logo
Webdesign: TonikStudio.pl