logo angielski słówka

LEWA REKLAMA SLOWKA.PL

REKLAMA
Ocena:    3.8 / 5
Liczba głosów:    5
 

Egzamin FCE - First Certificate in English

First Certificate in English (FCE) to jeden z najpopularniejszych egzaminów językowych na świecie. Sprawdza on znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym (poziom B2 według standardów Rady Europy). Przygotowanie się do tego egzaminu wymaga szacunkowo 600-650 godzin nauki.

Egzamin składa się z pięciu części (tzw. Papers):

- Reading (Rozumienie tekstu czytanego) - 1 godz.
- Writing (Wypowiedź pisemna) - 1 godz. 20 min.
- Use of English (Stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych) - 45 min.
- Listening (Słuchanie) - ok. 40 min.
- Speaking (Mówienie) - ok. 14 min.

W ciągu roku odbywa się kilka sesji egzaminacyjnych (oddziele terminy dla egzaminów w wersji papierowej i komputerowej). Więcej o aktualnych terminach znajdziecie na stronie British Council.

Kandydaci podchodzący do egzaminu FCE mogą otrzymać trzy oceny pozytywne (A, B, C) oraz dwie negatywne (D i E). Za każdą z pięciu części egzaminu można otrzymać maksymalnie 40 punktów. Zdający muszą zgromadzić co najmniej 120 punktów (60% całości), aby uzyskać ocenę C. Ocena z całego egzaminu jest łączna, nie ma ocen cząstkowych z poszczególnych części.

NOWOŚĆ

Od marca 2011 roku University of Cambridge ESOL Examinations wprowadziło rozszerzoną certyfikację dla swoich egzaminów. Kandydaci zdający egzaminy z języka angielskiego, którzy nie uzyskają pozytywnej oceny ze zdawanego egzaminu, lecz zdobędą ilość punktów świadczącą o znajomości języka na niższym poziomie według skali poziomów Rady Europy, otrzymają certyfikat potwierdzający ten fakt. W miejscu oceny pojawi się następująca informacja:

Council of Europe Level B1 - w przypadku egzaminu FCE.

Część ustna egzaminu jest oceniana w Polsce, przez doświadczonych i starannie przeszkolonych egzaminatorów. Wszystkie pozostałe części są odsyłane do Cambridge i tam sprawdzane.

Aktualna opłata egzaminacyjna wynosi 515 zł (wersja papierowa) lub 505 zł (wersja komputerowa)*.

Więcej informacji na temat egzaminu FCE można uzyskać w British Council, Al. Jerozolimskie 59, 00-697 Warszawa, tel. (22) 695 59 00, fax (22) 695 59 55 lub pod adresem e-mail: exams@britishcouncil.pl

*dane z października 2011


Tagi: , , , , , , , , , , , , ,

Zaproponuj zmianę
REKLAMA


do góry
Copyright 2024 © slowka.pl Serwis należy do wydawnictwa Edgard jezykiobce.pl logo