logo angielski słówka

LEWA REKLAMA SLOWKA.PL

REKLAMA
Ocena:    1 / 5
Liczba głosów:    1
 

Egzamin CPE - Certificate of Proficiency in English

Certificate of Proficiency in English (CPE) jest kolejnym, najwyższym certyfikatem Cambridge ESOL (poziom C2 rady Europy). Potwierdza on poziom biegłości językowej zbliżony do poziomu rodowitego użytkownika języka angielskiego (tzw. Native Speaker). Jest to certyfikat uznawany na całym świecie oraz ważny bezterminowo.

Egzamin składa się z pięciu części. Z każdej z nich można zdobyć maksymalnie 40 punktów.

Reading (Czytanie) - 1 godz. 30 minut

Składa się z czterech zadań (test wielokrotnego wyboru oraz uzupełnianie luk), dotyczących tekstów takich jak artykuły z gazet i magazynów, raporty, reklamy, listy, broszury, przewodniki, instrukcje oraz beletrystyka (każdy tekst po 350-750; w sumie 1900 - 2300 słów).

Writing (Pisanie) - 2 godz.

Kandydat musi napisać dwa wypracowania (każde o długości 300-350 słów). Pierwsze zadanie (artykuł, list, oferta lub esej) jest obowiązkowe, w drugim (artykuł, list, oferta, raport lub recenzja) wybiera się jeden z czterech dostępnych tematów. Ostatni z tematów dotyczy jednej z trzech zadanych lektur.

Use of English (Zastosowanie struktur językowych) - 1 godz. 30 minut

Składa się z pięciu części: uzupełnianie luk, tworzenie wyrazów pochodnych, uzupełnianie brakującego wyrazu wspólnego dla kilku zdań, przekształcanie zdań, pytania sprawdzające rozumienie tekstu oraz pisanie streszczeń.

Listening (Rozumienie ze słuchu) - 40 minut

Składa się z czterech części. Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie. W pierwszej części trzeba odpowiedzieć na dwa pytania (A, B, C) do każdego z czterech krótkich nagrań. W drugiej należy uzupełnić luki (1do 3 słów) w zdaniach dotyczących trwającego 3-4 minuty monologu. W trzeciej należy rozwiązać test wielokrotnego wyboru dotyczący usłyszanej rozmowy. W ostatniej części odtwarzana jest dyskusja. Kandydat ma za zadania określić, który z rozmówców wypowiedział przedstawione mu stwierdzenia (kandydat wskazuje jednego lub obydwu rozmówców).

Speaking (Mówienie) - około 19 minut

Ta część składa się z trzech zadań i bierze w niej udział dwóch egzaminatorów i dwóch kandydatów. Pierwsze zadanie to towarzyska rozmowa egzaminatora z każdym z kandydatów. W drugim kandydaci odpowiadają na zadane pytanie oraz dyskutują na temat dotyczący otrzymanego zdjęcia. W trzecim zadaniu każdy kandydat otrzymuje temat, na który ma się wypowiadać przez około 2 minuty, po czym przedyskutować go z drugim kandydatem.

Za każdą część można zdobyć 20% punktów z całego egzaminu. Ocena z egzaminu jest łączna, nie ma ocen cząstkowych z poszczególnych części. Oceny to A (gdy kandydat zdobędzie powyżej 80% punktów), B (75%-79%), C (60%-74%), D (55%-59%) i E (54% i poniżej), przy czym oceny pozytywne to A, B i C.

NOWOŚĆ

Od marca 2011 roku University of Cambridge ESOL Examinations wprowadziło rozszerzoną certyfikację dla swoich egzaminów. Kandydaci zdający egzaminy z języka angielskiego, którzy nie uzyskają pozytywnej oceny ze zdawanego egzaminu, lecz zdobędą ilość punktów świadczącą o znajomości języka na niższym poziomie według skali poziomów Rady Europy, otrzymają certyfikat potwierdzający ten fakt. W miejscu oceny pojawi się następująca informacja:

Council of Europe Level C1 - w przypadku egzaminu CPE.

Aktualna opłata egzaminacyjna wynosi 570 zł*.

Więcej informacji na temat egzaminu CPE można uzyskać w British Council, Al. Jerozolimskie 59, 00-697 Warszawa, tel. (22) 695 59 00, fax (22) 695 59 55 lub pod adresem e-mail: exams@britishcouncil.pl

*dane z października 2011


Tagi: , , , , , , , , , , , , ,

Zaproponuj zmianę
REKLAMA
REKLAMA
Wielkie kompendium czasów języka angielskiego z ćwiczeniami   Wielkie kompendium czasów języka angielskiego z ćwiczeniami

Wszystkie czasy i konstrukcje, które musisz znać!do góry
Copyright 2024 © slowka.pl Serwis należy do wydawnictwa Edgard jezykiobce.pl logo