logo angielski słówka

LEWA REKLAMA SLOWKA.PL

REKLAMA
Ocena:    4.4 / 5
Liczba głosów:    7
 

Egzamin CAE - Certificate in Advanced English

Certificate in Advanced English (CAE) jest jednym z egzaminów Cambridge ESOL, odpowiadającym poziomowi C1 według standardów Rady Europy.

Egzamin składa się z pięciu części (tzw. Papers):

- Reading (Czytanie) - 1 godz. 15 min.

Składa się z czterech części (34 pytania). Teksty, na których pracuje zdający mieszczą się w ramach 550-850 słów długości (około 3000 słów w sumie), a zaczerpnięte są z gazet, magazynów, książek oraz materiałów reklamowych. W zadaniu pierwszym znajdują się trzy teksty na jeden temat i dwa pytania z odpowiedziami wielokrotnego wyboru do każdego z nich. W zadaniu drugim jest tekst z lukami do uzupełnienia, w trzecim test wielokrotnego wyboru, a w ostatnim dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu.

- Writing (Pisanie) - 1 godz. 30 min.

Writing dzieli się na dwie części, których należy się wykazać umiejętnością pisania różnego rodzaju tekstów w języku angielskim (article, competition entry, contribution to a longer piece, essay, information sheet, letter, proposal, report, review). Pierwsze pytanie jest obowiązkowe (180-220 słów), w drugim natomiast wybiera się jeden temat z czterech (220-260 słów).

- Use of English (Zastosowanie struktur językowych) - 1 godz.

Składa się z pięciu części sprawdzających słownictwo i gramatykę (50 pytań). Zadanie pierwsze to test wielokrotnego wyboru. Kolejne to uzupełnianie brakujących wyrazów, trzecie - tworzenie wyrazów pochodnych. Następnie uzupełnianie brakujących wyrazów w zdaniu i na koniec przekształcanie wyrazów.

- Listening (Rozumienie ze słuchu) - ok. 40 min.

Zawiera cztery części (30 pytań). Zdający słyszy każde nagranie dwukrotnie, po czym musi odpowiedzieć na dotyczące tego nagrania pytania. W zadaniu pierwszym są to krótkie fragmenty tekstów, drugim uzupełnianie zdań, w trzecim test wielokrotnego wyboru i w czwartym dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu. Nagrania są to różnego rodzaju audycje radiowe, przemowy, monologi, wywiady, dyskusje itp.

- Speaking (Egzamin ustny) - ok. 15 min.

Speaking również składa się z czterech części i zdaje się go w parach. W zadaniu pierwszym zdający przedstawiają się i rozmawiają z egzaminatorem o podstawowych aspektach życia codziennego (szkoła, praca, rodzina). W zadaniu drugim następują dłuższe wypowiedzi indywidualne oraz omówienie zestawu zdjęć. W części trzeciej rozmowa zdających między sobą a w czwartej rozmowa na zadany temat.

Za każdą część można zdobyć 20% punktów z całego egzaminu. Ocena z egzaminu jest łączna, nie ma ocen cząstkowych z poszczególnych części. Oceny to A (gdy kandydat zdobędzie powyżej 80% punktów), B (75%-79%), C (60%-74%), D (55%-59%) i E (54% i poniżej), przy czym oceny pozytywne to A, B i C.

NOWOŚĆ

Od marca 2011 roku University of Cambridge ESOL Examinations wprowadziło rozszerzoną certyfikację dla swoich egzaminów. Kandydaci zdający egzaminy z języka angielskiego, którzy nie uzyskają pozytywnej oceny ze zdawanego egzaminu, lecz zdobędą ilość punktów świadczącą o znajomości języka na niższym poziomie według skali poziomów Rady Europy, otrzymają certyfikat potwierdzający ten fakt. W miejscu oceny pojawi się następująca informacja:

Council of Europe Level B2 - w przypadku egzaminu CAE.

Aktualna opłata egzaminacyjna wynosi 540 zł (wersja papierowa) lub 530 zł (wersja komputerowa)*.

Więcej informacji na temat egzaminu CAE można uzyskać w British Council, Al. Jerozolimskie 59, 00-697 Warszawa, tel. (22) 695 59 00, fax (22) 695 59 55 lub pod adresem e-mail: exams@britishcouncil.pl

*dane z października 2011


Tagi: , , , , , , , , , , , , ,

Zaproponuj zmianę
REKLAMA
REKLAMA
LangBandit - graj i ucz się języków   LangBandit - graj i ucz się języków

Bezpłatna aplikacja na urządzenia mobilne z systemem Android i iOS. Pobierz już dziś i ucz się słówek bez wkuwania!do góry
Copyright 2024 © slowka.pl Serwis należy do wydawnictwa Edgard jezykiobce.pl logo