x

Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies). Korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody na ich użycie. Dowiedz się więcej.

logo angielski słówka
 
formal
formalny
retouch
retuszować
lire
czytać
ayudar
pomagać
passen
pasować
a righe
w paski
posłuchaj
posłuchaj
posłuchaj
posłuchaj
posłuchaj
posłuchaj
REKLAMA BOCZNA


DODAJ MATERIAŁ
Teraz i Ty możesz podzielić się z innymi swoją wiedzą z języka obcego!
REKLAMA
Ocena:    4.4 / 5
Liczba głosów:    7
 

Egzamin CAE - Certificate in Advanced English

Certificate in Advanced English (CAE) jest jednym z egzaminów Cambridge ESOL, odpowiadającym poziomowi C1 według standardów Rady Europy.

Egzamin składa się z pięciu części (tzw. Papers):

- Reading (Czytanie) - 1 godz. 15 min.

Składa się z czterech części (34 pytania). Teksty, na których pracuje zdający mieszczą się w ramach 550-850 słów długości (około 3000 słów w sumie), a zaczerpnięte są z gazet, magazynów, książek oraz materiałów reklamowych. W zadaniu pierwszym znajdują się trzy teksty na jeden temat i dwa pytania z odpowiedziami wielokrotnego wyboru do każdego z nich. W zadaniu drugim jest tekst z lukami do uzupełnienia, w trzecim test wielokrotnego wyboru, a w ostatnim dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu.

- Writing (Pisanie) - 1 godz. 30 min.

Writing dzieli się na dwie części, których należy się wykazać umiejętnością pisania różnego rodzaju tekstów w języku angielskim (article, competition entry, contribution to a longer piece, essay, information sheet, letter, proposal, report, review). Pierwsze pytanie jest obowiązkowe (180-220 słów), w drugim natomiast wybiera się jeden temat z czterech (220-260 słów).

- Use of English (Zastosowanie struktur językowych) - 1 godz.

Składa się z pięciu części sprawdzających słownictwo i gramatykę (50 pytań). Zadanie pierwsze to test wielokrotnego wyboru. Kolejne to uzupełnianie brakujących wyrazów, trzecie - tworzenie wyrazów pochodnych. Następnie uzupełnianie brakujących wyrazów w zdaniu i na koniec przekształcanie wyrazów.

- Listening (Rozumienie ze słuchu) - ok. 40 min.

Zawiera cztery części (30 pytań). Zdający słyszy każde nagranie dwukrotnie, po czym musi odpowiedzieć na dotyczące tego nagrania pytania. W zadaniu pierwszym są to krótkie fragmenty tekstów, drugim uzupełnianie zdań, w trzecim test wielokrotnego wyboru i w czwartym dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu. Nagrania są to różnego rodzaju audycje radiowe, przemowy, monologi, wywiady, dyskusje itp.

- Speaking (Egzamin ustny) - ok. 15 min.

Speaking również składa się z czterech części i zdaje się go w parach. W zadaniu pierwszym zdający przedstawiają się i rozmawiają z egzaminatorem o podstawowych aspektach życia codziennego (szkoła, praca, rodzina). W zadaniu drugim następują dłuższe wypowiedzi indywidualne oraz omówienie zestawu zdjęć. W części trzeciej rozmowa zdających między sobą a w czwartej rozmowa na zadany temat.

Za każdą część można zdobyć 20% punktów z całego egzaminu. Ocena z egzaminu jest łączna, nie ma ocen cząstkowych z poszczególnych części. Oceny to A (gdy kandydat zdobędzie powyżej 80% punktów), B (75%-79%), C (60%-74%), D (55%-59%) i E (54% i poniżej), przy czym oceny pozytywne to A, B i C.

NOWOŚĆ

Od marca 2011 roku University of Cambridge ESOL Examinations wprowadziło rozszerzoną certyfikację dla swoich egzaminów. Kandydaci zdający egzaminy z języka angielskiego, którzy nie uzyskają pozytywnej oceny ze zdawanego egzaminu, lecz zdobędą ilość punktów świadczącą o znajomości języka na niższym poziomie według skali poziomów Rady Europy, otrzymają certyfikat potwierdzający ten fakt. W miejscu oceny pojawi się następująca informacja:

Council of Europe Level B2 - w przypadku egzaminu CAE.

Aktualna opłata egzaminacyjna wynosi 540 zł (wersja papierowa) lub 530 zł (wersja komputerowa)*.

Więcej informacji na temat egzaminu CAE można uzyskać w British Council, Al. Jerozolimskie 59, 00-697 Warszawa, tel. (22) 695 59 00, fax (22) 695 59 55 lub pod adresem e-mail: exams@britishcouncil.pl

*dane z października 2011


Tagi: , , , , , , , , , , , , ,

Zaproponuj zmianę
REKLAMA
REKLAMA
Angielski Kryminał z samouczkiem dla początkujących A Good Neighbour   Angielski Kryminał z samouczkiem dla początkujących A Good Neighbour

Zabójczo skuteczne połączenie - przyjemność lektury + solidny trening gramatyczno-leksykalnydo góry

Copyright 2018 © slowka.pl Serwis należy do wydawnictwa Edgard jezykiobce.pl logo
Webdesign: TonikStudio.pl