logo angielski słówka

LEWA REKLAMA SLOWKA.PL

REKLAMA
Ocena:    3.7 / 5
Liczba głosów:    3
 

Zaimki nieokreślone

Do zaimków nieokreślonych należą:
- some
- any

Oto złożenia tych zaimków: somebody, someone, something, anybody, anyone, anything, a także nobody, nothing, everybody, everything, all, one oraz zaimki you i they.

Zaimki some oraz any wyrażają pewną, nieokreśloną ilość: „trochę”, „kilka”, „jakieś”, „niektórzy”. Zazwyczaj towarzyszą rzeczownikom i występują w funkcji określników ilościowych. Czasem jednak, choć dużo rzadziej, pojawiają się samodzielnie i pełnią funkcję zaimków. Some występuje zawsze w zdaniach twierdzących, a any – w pytaniach i przeczeniach, np.

Some people love to be in limelight. – Niektórzy ludzie uwielbiają być w centrum uwagi.
Who’s got change? I’ve got some. – Kto ma jakieś drobne? Ja mam trochę.
I got news from Tom last month. And have you had any more since then? – W zeszłym miesiącu miałam wieści od Toma. A od tego czasu miałaś jeszcze jakieś?

Powszechne w języku angielskim są złożenia z some i any.

Zaimki somebody, someone (ktoś), something (coś) występują zawsze w zdaniach twierdzących:

Somebody has broken the window. – Ktoś wybił okno.
I’ve got something in my eye. – Coś mi wpadło do oka.

Zaimki anybody, anyone (ktoś) oraz anything (coś) występują w przeczeniach oraz pytaniach:

Is there anyone here? – Czy ktoś tu jest?
There isn’t anything to drink. – Nie ma nic do picia.

Zaimki te mogą także występować w zdaniach twierdzących, ale w innym znaczeniu:

Anything can happen. – Wszystko może się zdarzyć.

Inne zaimki nieokreślone:

- nobody, no one (nikt)
Nobody knows anything. – Nikt nic nie wie.
No one can stop me from leaving this country. – Nikt mnie nie powstrzyma przed opuszczeniem tego kraju.

- nothing (nic)
Nothing can spoil my mood today. – Nic nie popsuje mi dziś humoru.

- everybody, everyone (każdy)
I asked everyone, but no one knew where the key was. – Pytałam każdego, ale nikt nie wiedział, gdzie jest klucz.
Everybody likes to go to the cinema. – Każdy lubi chodzić do kina.

- everything (wszystko)
I’ve lost everything! – Straciłem wszystko!

- all (wszyscy, wszystko)
The winner takes all. – Zwycięzca bierze wszystko.

- you, they, one występują w formie nieosobowej. Nie wskazują na konkretną osobę, lecz wyrażają ogólne prawdy i opinie, np.

They say green tea is healthy. – Mówi się, że zielona herbata jest zdrowa.
One never knows what will happen tomorrow. – Nigdy nie wiadomo, co wydarzy się jutro.

Materiał powstał na podstawie: Wielka gramatyka języka angielskiego


Tagi: , , , , , , ,

Zaproponuj zmianę
REKLAMA
REKLAMA
Angielski GRAmatyka   Angielski GRAmatyka

To nie jest podręcznik! To fantastyczna gra przeznaczona dla młodych podróżników, w której bohaterem jest Czytelnik.do góry
Copyright 2024 © slowka.pl Serwis należy do wydawnictwa Edgard jezykiobce.pl logo