logo angielski słówka

LEWA REKLAMA SLOWKA.PL

REKLAMA
Ocena:    4.2 / 5
Liczba głosów:    5
 

Zaimki i określniki - Pronouns and Determiners

Ogólnie o zaimkach i określnikach

A) Zaimki są to części mowy, które zastępować mogą rzeczowniki, gdy ich znaczenie wynika z kontekstu.
 
This tea is sweet. = It is sweet.
Ta herbata jest słodka. = Jest słodka.
 
That yellow boat is a submarine. = It is a submarine.
Ta żółta łódź to łódź podwodna. = To jest łódź podwodna.
 
B) Określniki natomiast nie zastępują, lecz opisują rzeczowniki:
 
Please give me the yellow book with the hard cover.
Daj mi, proszę, żółtą książkę w twardej okładce.
 
Please give me that book.
Proszę, daj mi tę książkę.


Zaimki osobowe

A) Zaimki osobowe zastępują rzeczowniki oznaczające osoby, w przeciwieństwie do nich odmieniane są jednak przez przypadki.

Uwaga! W języku angielskim zaimków osobowych he oraz she używamy prawie zawsze tylko w odniesieniu do ludzi! Mówiąc o zwierzętach użyjemy zaimka it. Anglicy i Amerykanie używają czasem zaimków osobowych he lub she w odniesieniu do zwierząt lub przedmiotów, którym nadają szczególne znaczenie, np. o swoim koniu, psie, samochodzie czy broni mogą mówić he lub she, nawet jeśli nie nadają im konkretnego imienia.
 
B) Zaimki osobowe występujące w mianowniku jako podmiot mają następującą postać:
 
singular I you he/she/it
l. pojedyncza ja ty on/ona/ono
 
plural we you they
l. mnoga my wy oni
 
C) Zaimki osobowe występujące w innych przypadkach gramatycznych:
 
singular me you him/her/it
l.pojedyncza mnie, o mnie, ze mną ciebie, z tobą, o tobie jego/jej/jego, z nią/nim, o niej/nim
 
plural us you them
l.mnoga nas, o nas, z nami was, wam, o was, z wami ich, o nich, z nimi
 
D) Przykłady:

You are a student.
Ty jesteś studentem.

I'm speaking to her.
Mówię do niej.

I gave it to them.
Dałem to im.

They took me to the mountains.
Zabrali mnie w góry.

I'm playing tennis with him.
Gram w tenisa z nim.

I'm talking about us.
Rozmawiam o nas.
 
E) Rodzajem zaimka osobowego jest zaimek dzierżawczy.


Zaimki i określniki dzierżawcze

A) Zaimki i określniki dzierżawcze określają własność.
 
B) Określniki dzierżawcze funkcjonują tak, jak przedimki, występując przed rzeczownikiem:
 
singular my your his/her/its
l. pojedyncza mój twój jego/jej/jego
 
plural our your their
l. mnoga nasz wasz ich
 
It's my boat.
To moja łódź.

I'll show you his letter.
Pokażę ci jego list.
 
C) Zaimki dzierżawcze, które występują samodzielnie, bez rzeczownika, mają trochę inną formę:
 
singular mine yours his/hers/its
l. pojedyncza mój twój jego/jej/jego
 
plural ours yours theirs
l. mnoga nasz wasz ich
 
That drink is mine, not yours.
Ten napój jest mój, nie twój.

It's ours.
To jest nasze.

This is my seat and this is hers.
To jest moje miejsce, a to jej.


Zaimki pytające

A) Zaimki pytające zajmują miejsce rzeczownika przy tworzeniu pytań szczegółowych.
 
B) Istnieją następujące zaimki pytające:

who
kto

whom
kogo, kim, komu - bardzo formalne

what
co, jaki, jaka, jakie

which
który, która, które

whose
czyj, czyja, czyje

C) Przykłady:

Who is this guy?
Kim jest ten facet?

With whom are you going?
Z kim idziesz? - przestarzałe

Who are you going with?
Z kim idziesz? - tak powiedziałby prawie każdy Anglik i Amerykanin

What have you got in your pocket?
Co masz w kieszeni?

What sorts of fish do you like?
Jakie rodzaje ryb lubisz?

Which hat is yours?
Który kapelusz jest twój?

Whose house is that?
Czyj to dom?


Zaimki i określniki wskazujące

Dzielimy je według liczby i oddalenia rzeczy, o której mówimy.


blisko daleko
 
singular this that
l. pojedyncza ten, ta, to tamten, tamta, tamto
 
plural these those
l. mnoga ci, te tamci, tamte

This is my wife, these are my daughters. That man, sitting in the chair, is my father, and those guys, playing badminton, are my brothers.
To jest moja żona, to są moje córki. Tamten mężczyzna, siedzący na fotelu, to mój ojciec, a tamci faceci, grający w badmintona, to moi bracia.


Zobacz wszystkie zagadnienia z gramatyki języka angielskiego
Przejdź do strefy nauki języka angielskiegoTagi: , , , , , , , , , , , , , ,

Zaproponuj zmianę
REKLAMA
REKLAMA
Wielka gramatyka języka angielskiego 2. edycja   Wielka gramatyka języka angielskiego 2. edycja

NOWA EDYCJA BESTSELLERA! Teoria, przykłady, ćwiczeniado góry
Copyright 2024 © slowka.pl Serwis należy do wydawnictwa Edgard jezykiobce.pl logo