logo angielski słówka

LEWA REKLAMA SLOWKA.PL

REKLAMA
Ocena:    4 / 5
Liczba głosów:    1
 

Slipknot - Snuff

Bury all your secrets in my skin - pogrzeb wszystkie swoje tajemnice w mojej skórze
Come away with innocence and leave me with my sins - odejdź z niewinnością i zostaw mnie z moimi grzechami
The air around me still feels like a cage - Powietrze wokół mnie jest jak klatka
And love is just a camaflouge for what resembles rage again - a miłość jest tylko przykrywką dla tego co przypomina wściekłość
So if you love me let me go - więc jeśli mnie kochasz daj mi odejść
And run away before I know - i odejdź daleko zanim się dowiem
My heart is just too dark to care - moje serce jest po prostu zbyt mroczne by się ptroszczyć
I cant destroy what isn't there - Nie mogę zniszczyć tego czego nie ma
To live with me into my fate - żyć ze mną w moim przeznaczeniu
If Im alone I cannot hate - Jeśli jestem samotny nie mogę nienawidzić
I dont deserve to have you - Nie zasługuję na to by Cię mieć
My smile was taken long ago - mój uśmiech został mi odebrany dawno temu
If I can change I hope I never know - jeśli mogę się zmienić mam nadzieję że nigdy się o tym nie dowiem
I still press your letters to my lips - wciąż przyciskam twoje listy do swych ust
And cherish them in parts of me, saver every kiss - i miłuję je częściami siebie oszczędzając każdy pocałunek
I couldn't face a life without your light - nie mogłem stawić czoła życiu bez twojego światła
But all of that was ripped apart when you refused to fight - ale wszystko się rozdarło kiedy zrezygnowałaś z walki
So save your breath I will not hear - Więc oszczędzaj oddech nie będę słuchać
I think I made it very clear - myślę, że wyraziłem to jasno
You couldn't hate enough to love - nie mogłaś nienawidzić wystarczająco by kochać
Is that supposed to be enough? - Wsytarczy
I only wish you weren't my friend - Chciałbym tylko, żebyś nie była moją przyjaciółką
Then I could hurt you in the end - wtedy mógłbym Cię zranić na końcu
I never claimed to be a saint - nigdy nie twierdziłem, że jestem święty
My hope was bannished long ago - moja nadzieja została wygnana dawno temu


Tagi: , , , , , , , , ,

Zaproponuj zmianę
REKLAMA
MATERIAŁ DODAŁ:
PASKUD avatar
 
Zobacz innych Użytkowników


do góry
Copyright 2024 © slowka.pl Serwis należy do wydawnictwa Edgard jezykiobce.pl logo