logo angielski słówka

LEWA REKLAMA SLOWKA.PL

REKLAMA
Ocena:    5 / 5
Liczba głosów:    5
 

Sabaton - 40 - 1

Baptised in fire fourty to one - Ochrzczeni w ogniu 40 do jednego

So silent before the storm - Tak cicho przed burzą
Awaiting command - Oczekując rozkazów
A few has been chosen to stand - Kilku zostało wybranych by stanąć
As one outnumbered by far - Jako jeden przeciwko niezliczonym
The orders from high command - Rozkazy z dowództwa
Fight back, hold your ground! - Walczyć, Utrzymać swą pozycję!

In early September it came - Wczesnym wrześniem nadeszła
A war unknown to the world - Wojna nieznana światu
No army may enter that land - Żadna armia nie wtargnie na ziemię
That is protected by polish hand - Bronioną Polską ręką
Unless you are fourty to one - Jeżeli nie będzie 40 do jednego
Your force will soon be undone - Wasze siły wkrótce zostaną zniszczone!

Baptised in fire - Ochrzczeni w ogniu
Fourty to one - 40 do jednego
Spirit of spartans - Duchem Spartanie
Death and glory - Śmierć i chwała
Soldiers of Poland - Polscy żołnierze
Second to none - Najlepsi z najlepszych
Wrath of the Wermacht brought to a halt - Gniewu Wehrmachtu zatrzymany

The 8th of September it starts - 8 września zaczęła się
The rage of the Reich - Wściekłość Rzeszy
A barrage of mortars and guns - Zaporowy ogień moździerzy i dział
Stand fast, the bunkers will hold - Nie poddawaj się, bunkry wytrzymaja.
The captain has pledged his life - Kapitan przysiągł na swe życie
I'll face my fate here! - Tu spotkam się z przeznaczeniem!
The sound of artillery strike - Dźwięk ataku artylerii
So fierce - Tak gwałtowny
The thunder of guns - Grzmot dział

So come, bring on all that you've got - Więc chodźcie, weźcie wszystko co macie
Come hell, come high water, never stop - Nadejdzie piekło, nadejdzie przypływ, który nie ustanie
Unless you are forty to one - Jeżeli nie będzie 40 do jednego
your lives will soon be undone - Wasze życia zostaną unicestwione!

Baptised in fire - Ochrzczeni w ogniu
Fourty to one - 40 do jednego
Spirit of spartans - Duchem Spartanie
Death and glory - Śmierć i chwała
Soldiers of Poland - Polscy żołnierze
Second to none - Najlepsi z najlepszych
Wrath of the Wermacht brought to a halt - Gniewu Wehrmachtu zatrzymany

Always remember a fallen soldier - Zawsze pamiętaj, poległych żołnierzy
Always remember fathers and sons at war - Zawsze pamiętaj, ojców i synów na wojnie
Always remember a fallen soldier - Zawsze pamiętaj, poległych żołnierzy
Always remember fathers and sons at war - Zawsze pamiętaj, ojców i synów na wojnie
Always remember a fallen soldier - Zawsze pamiętaj, poległych żołnierzy
Always remember buried in history - Zawsze pamiętaj, pogrzebanych w historii

No army may enter that land - Żadna armia nie wtargnie na ziemię
That is protected by polish hand - Bronioną Polską ręką
Unless you are fourty to one - Jeżeli nie będzie 40 do jednego
Your force will soon be undone - Wasze siły wkrótce zostaną zniszczone!


Tagi: , , , , , , , , ,

Zaproponuj zmianę
REKLAMA
MATERIAŁ DODAŁ:
ukasz avatar
 
Zobacz innych Użytkowników
REKLAMA
Angielski OBŁĘDNIE!   Angielski OBŁĘDNIE!

Poznaj poprawne wzorce i mów obłędnie!do góry
Copyright 2024 © slowka.pl Serwis należy do wydawnictwa Edgard jezykiobce.pl logo