logo angielski słówka

LEWA REKLAMA SLOWKA.PL

REKLAMA
Ocena:    3.8 / 5
Liczba głosów:    6
 

Formy wyrażania przyszłości

Język angielski jest dość rozbudowany pod kątem czasów. Oprócz 4 grup (past, present, future i future in the past), należy doliczyć kombinacje z tzw. aspektami czasownika, przez które łącznie jest ich aż 16.

W poniższym materiale skupimy się na formach wyrażania przyszłości, przedstawiając pokrótce najpopularniejsze z nich. Ponieważ jest ich dość dużo, należy zwrócić uwagę na dokładne ich zastosowanie, aby bez problemu rozróżnić, który należy zastosować konkretną formę. Materiał bazuje na informacjach z działu „Gramatyka angielska” serwisu angielski.nauczaj.com.

Future Simple

Przykład zastosowania:

I will go to the cinema tomorrow.
(tłum. Pójdę jutro do kina.)

Czas Future Simple ten określa przyszłą czynność, na którą zdecydowaliśmy się w chwili mówienia. Jest to więc decyzja spontaniczna, a nie wcześniej zaplanowana, kiedy np. mamy już zarezerwowane miejsce w kinie.

Future Continuous

Przykład zastosowania:

I will be watching a movie at 3PM.
(tłum. O 15 będę oglądać film.)

Zauważmy, że w zdaniu tym jest mowa o czynności niedokonanej i trwającej w momencie wskazanym w zdaniu - „będę oglądać film”, a nie „obejrzę film”. Ze zdania wynika zatem, że wypowiadająca je osoba o godzinie 15 będzie w trakcie oglądania filmu, ale nie skończy jego oglądania do tej pory. Tym samym czas Future Continuous stosujemy właśnie do mówienia o tym, co będziemy robili w określonej chwili.

Future Perfect

Przykład zastosowania:

I will have watched a movie before dinner.
(tłum. Skończę oglądać film przed obiadem)

W przeciwieństwie do czasu Future Continuous, w tym przypadku mówimy o czynności dokonanej, która zakończy się do momentu wskazanego w zdaniu. Właśnie ze względu na jej zakończenie, używając czasu Future Perfect należy określić czas precyzujący, kiedy się to odbędzie. Obowiązek podania konkretnego czasu dotyczy wszystkich czasów Perfect.

Future Perfect Continuous

Przykład zastosowania:

I will have been watching movies for 3 hours till midnight.
(tłum. O północy miną 3 godziny oglądania filmów.)

Tutaj również mamy do czynienia z ciągłością zdarzenia, na co wskazuje nam fragment nazwy czasu – Continuous. Podkreślamy czas, jaki upłynie do określonego momentu w przyszłości, stąd „Perfect” w nazwie czasu. Czasu Future Perfect Continuous będziemy zatem używać w zdaniach, w których będziemy chcieli podkreślić czas trwania pewnej czynności do określonego momentu.

Future in the Past

Przykład zastosowania:

I thought I would go to the cinema next day.
(tłum. Myślałem, że pójdę do kina następnego dnia.)

We wszystkich czasach typu „in the Past” istotne jest to, że mówiąc o przyszłości nawiązujemy do myśli lub zdarzeń z przeszłości. W czasie Future Simple mówiliśmy „I will go to the cinema”, ale jeśli w rozmowie z kimś wspominamy o tym, musimy użyć powyższej konstrukcji.

Bardzo częstym błędem przy ćwiczeniach polegających na zamianie zdania w czasie Future Simple na Future in the Past jest pozostawianie słów określających czas wykonania – w przykładowym zdaniu chodzi o zamianę „tomorrow” na „next day”. Jeśli planowaliśmy iść do kina tydzień temu i dzisiaj rozmawiamy z kimś na ten temat, to nawet w języku polskim nie powiemy „Planowałem iść do kina jutro” tylko „Planowałem iść do kina następnego dnia (np. w zeszły wtorek)”.

Te same zasady stosuje się przy zamianie zdań z czasów:
• Future Perfect → Future Perfect in the Past
• Future Continuous → Future Continuous in the Past
• Future Perfect Continuous → Future Perfect Continuous in the Past

Inne formy wyrażania przyszłości

Nie tylko czasy „Future” mogą zostać użyte w odniesieniu do przyszłości. Poniżej znajduje się kilka innych przykładów:

• [Present Simple] What time does the movie start? (tłum. O której zaczyna się film?) - zdanie to odnosi się do czynności zaplanowanych zgodnie z harmonogramem, np. planowanej godziny emisji filmu lub rozkładu jazdy pociągu;
• [Present Continuous] I am watching this movie tomorrow. (tłum. Oglądam ten film jutro.) - jak widać już po tłumaczeniu zdania, wypowiedź odnosi się do zaplanowanej wcześniej czynności, pewnej na 100%, a więc można się domyślać, że miejsce w kinie jest już zarezerwowane;
• [konstrukcja „be going to”] I am going to go to the cinema tomorrow. (tłum. Mam zamiar iść jutro do kina.) - w tym przypadku również mówimy o czynnościach zaplanowanych. Aby podjąć decyzję o zastosowaniu w tym zdaniu czasu Present Continuous lub opisanej tu konstrukcji, najlepiej sugerować się polskim tłumaczeniem. Już po nim widać, że zdanie w czasie Present Continuous wyraża większą pewność co do zdarzenia, niż konstrukcja „be going to”;
• [konstrukcja „to be about to”] The movie is about to start. (tłum. Film ma się właśnie zacząć.) - konstrukcja ta jest stosowana w odniesieniu do czynności, które właśnie mają się odbyć i są pewne. Jeśli więc siedzimy już w kinie i zbliża się pora emisji filmu, możemy użyć następującego zdania;
• [konstrukcja „to be to”] I am to prepare dinner tomorrow. (tłum. Mam jutro przygotować obiad.) - konstrukcję tę stosujemy, gdy jest mowa o konieczności wykonania danej czynności, narzuconej nam przez kogoś. Możemy jej zatem użyć w wypowiedziach dotyczących czyichś oczekiwań wobec nas, np. kiedy rodzice prosili nas o przygotowanie obiadu, posprzątanie lub wyjście z psem.

Aby uniknąć problemów z wyborem czasu lub konkretnej struktury do wyrażenia informacji na temat przyszłego zdarzenia, należy systematycznie wykonywać ćwiczenia utrwalające opisane tu zasady.

Materiał został dostarczony przez serwis Angielski w pigułce.


Tagi: , , , , , , , , ,

Zaproponuj zmianę
REKLAMA
REKLAMA
Angielski. Pisz OBŁĘDNIE!   Angielski. Pisz OBŁĘDNIE!

Kurs szybkiego i swobodnego pisania: w szkole, w pracy, w internecie!do góry
Copyright 2024 © slowka.pl Serwis należy do wydawnictwa Edgard jezykiobce.pl logo