logo angielski słówka

LEWA REKLAMA SLOWKA.PL

REKLAMA
Ocena:    5 / 5
Liczba głosów:    1
 

Czas Future Perfect Continuous - Future Perfect Continuous Tense

Czas Future Perfect Continuous tworzymy za pomocą will have been oraz imiesłowu czasu teraźniejszego, czyli czasownika z końcówką -ing (gerund). Taka sama forma czasownika obowiązuje dla wszystkich osób. Charakterystycznym przyimkiem dla tego czasu jest by. W czasie tym używane są te czasowniki, które występują z końcówką -ing.

By Friday 1st June, I will have been working for this company for five years. - W piątek 1 czerwca minie 5 lat, od kiedy pracuję dla tej firmy.

* by + określenie czasu może znajdować się zarówno na początku, jak i na końcu zdania. Przeczenie tworzymy, dodając do will słówko przeczące not.

Powszechnie stosowana jest forma skrócona won't. Pytania zamknięte tak / nie w czasie Future Perfect Continuous tworzymy przez inwersję tj. przestawiając will na początek pytania, potem stawiamy podmiot, następnie have been oraz imiesłów z końcówką -ing, na samym końcu są dopełnienia. Pytania otwarte tworzymy w ten sam sposób - dodając na początku pytania zamkniętego odpowiednie słówko pytające: what (co), where (gdzie), why (dlaczego), who (kto), how many / much (ile) itd.

Will Tom have been studying Medicine for six years by 2010? - Czy w 2010 minie 6 lat, od kiedy Tom studiuje medycynę?
Yes, he will. lub No, he wonʼt.

Who will have been working for this company for five years by June? - Dla kogo w czerwcu minie 5 lat, od kiedy pracuje dla tej firmy?
How long will Tom have been studying Medicine by 2010? - Ile lat minie w 2010 roku, od kiedy Tom studiuje medycynę?


Czasu Future Perfect Continuous używamy do opisania czynności, która do określonego momentu w przyszłości będzie trwać przez dany okres czasu. Za pomocą tego czasu, jak i wszystkich czasów Continuous, podkreślamy długość trwania danej czynności.

Ted will have been living in Texas for fi ve years in June. - W czerwcu minie 5 lat, od kiedy Ted mieszka w Teksasie.
My brother will have been playing a computer game for six hours by 8 oʼclock. - 8 minie 6 godzin od kiedy mój brat gra w grę komputerową.


Tagi: , , , , , , , , , , ,

Zaproponuj zmianę
REKLAMA
REKLAMA
Target FCE Ćwiczenia, testy, wskazówki (Książka + CD Audio)   Target FCE Ćwiczenia, testy, wskazówki (Książka + CD Audio)

Nowa Formuła 2015! Kompletny zestaw przygotowujący do egzaminu First Certificate in English.do góry
Copyright 2024 © slowka.pl Serwis należy do wydawnictwa Edgard jezykiobce.pl logo