logo angielski słówka

LEWA REKLAMA SLOWKA.PL

REKLAMA
Ocena:    5 / 5
Liczba głosów:    2
 

Określniki ilościowe - kwantyfikatory - Quantifiers

Określniki ilościowe wyrażają w zdaniu bliżej nieokreśloną ilość, objętość danej rzeczy, pojęcie całości lub części.

1. some i any

Określnik some (trochę, kilka, jakieś) występuje w zdaniach twierdzących i pytaniach z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej oraz z rzeczownikami niepoliczalnymi.

There are some people in our garden. – W naszym ogrodzie są jacyś ludzie.

Określnik any (żaden, jakiś, jakikolwiek) występuje w przeczeniach i pytaniach z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej oraz z rzeczownikami niepoliczalnymi.

Have you got any news for me? – Masz dla mnie jakieś wiadomości?

Any może się też pojawić w zdaniu twierdzącym w znaczeniu „wszystko jedno jaki”.

I don’t care, I’ll accept any kind of help. – Wszystko mi jedno, przyjmę każdą pomoc.

2. many i much

Określnik many (dużo, wiele) występuje tylko z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej, zazwyczaj w zdaniach przeczących i w pytaniach (how many? ile?).

There aren’t that many good schools in this area. – W tej okolicy nie ma tak wielu dobrych szkół.

W języku potocznym, w zdaniach twierdzących many bardzo często zastępowane jest przez lots of / a lot of (dużo, wiele):

I have lots of / a lot of CDs, it’s quite a collection. – Mam dużo płyt, to całkiem niezła kolekcja.

Określnik much (dużo, wiele) występuje tylko z rzeczownikami niepoliczalnymi, głównie w przeczeniach i pytaniach (how much? ile?).

I don’t eat much meat. – Nie jem dużo mięsa.

3. (a) few i (a) little

Few występuje z rzeczownikami policzalnymi. Może też występować w połączeniu z so lub too – so few (tak mało), too few (za mało)

I’m going to take a few days off work and go to the seaside. – Wezmę kilka dni wolnego w pracy i pojadę nad morze.
She has few friends, she isn’t very popular. – Ona ma mało znajomych, nie jest specjalnie lubiana.

Określniki little (mało) oraz a little (trochę) występują tylko z rzeczownikami niepoliczalnymi. Również łączy się z so lub too – so little (tak mało), too little (za mało).

I need a little fresh air. – Potrzebuję trochę świeżego powietrza.
You know so little about him! – Wiesz o nim tak mało!

4. every i each

Określnik every odnosi się do każdej osoby lub rzeczy w danej grupie.

Every child likes sweets. – Każde dziecko lubi słodycze.

Określnik each odnosi się indywidualnie do każdego reprezentanta danej grupy.

Each book in the library has its own number. – Każda książka w bibliotece ma swój numer.Materiał powstał na podstawie: Wielka gramatyka języka angielskiego


Tagi: , , , , , , ,

Zaproponuj zmianę
REKLAMA
REKLAMA
Target CPE Ćwiczenia, testy, wskazówki (Książka +CD mp3)   Target CPE Ćwiczenia, testy, wskazówki (Książka +CD mp3)

Nowa Formuła - uwzględnia najnowsze zmiany! 6 wzorcowych zestawów egzaminacyjnych i klucz odpowiedzi z wyczerpującymi wskazówkami.do góry
Copyright 2024 © slowka.pl Serwis należy do wydawnictwa Edgard jezykiobce.pl logo