logo angielski słówka

LEWA REKLAMA SLOWKA.PL

REKLAMA
Ocena:    1.8 / 5
Liczba głosów:    4
 

Strona bierna: wprowadzenie - Passive Voice: Introduction

Formy strony biernej tworzy się za pomocą czasownika to be oraz odpowiedniego czasownika w III formie:

I did it.
Ja zrobiłem to.

podmiot be we właściwej formie czasownik (III) reszta zdania.
It was done by me.
To zostało zrobione przeze mnie.


The Present Simple Tense

I do his homework.
Ja odrabiam jego pracę domową.

His homework is done by me.
Jego praca domowa jest odrobiona przeze mnie.

Is his homework done by me?
Czy jego praca domowa jest odrobiona przeze mnie?

The Present Continuous Tense

Someone is burning old clothes.
Ktoś pali stare ubrania.

Old clothes are being burnt.
Stare ubrania są palone.

Are old clothes being burnt?
Czy palą się stare ubrania?

What is being burnt?
Co jest palone?

The Present Perfect Tense

People have always done it.
Ludzie zawsze to robili.

It has always been done.
Zawsze to robiono.

Has it always been done?
Czy zawsze to robiono?

What has always been done?
Co zawsze robiono?

The Past Simple Tense

Somebody broke the window.
Ktoś wybił szybę.

The window was broken.
Wybito szybę.

The Past Perfect Tense

She said that someone had found her purse at school.
Powiedziała, że ktoś znalazł jej portmonetkę w szkole.

She said that her purse had been found at school.
Powiedziała, że jej portmonetkę znaleziono w szkole.

The Past Continuous Tense

When Mary came into the garage a man was just repairing her car.
Gdy Maria weszła do warsztatu, jakiś człowiek właśnie naprawiał jej samochód.

When Mary came into the garage her car was just being repaired.
Gdy Maria weszła do warsztatu, jej samochód był właśnie naprawiany.

The Future Simple Tense

They will do it soon.
Zrobią to wkrótce.

It will be done soon.
To wkrótce będzie zrobione.

Nie wszystkie czasowniki tworzą stronę bierną; wśród nich znajdą się zarówno czasowniki przechodnie, jak i nie przechodnie, np.: fit (pasować), have (mieć), lack (brakować), resemble (przypominać kogoś, coś), suit (pasować), become (stać się, zostać), let (pozwalać). Również niektóre czasowniki z partykułą przysłówkową nie będą tworzyć story biernej.

Niestety nie ma reguły, stwierdzającej, które czasowniki z partykułą przysłówkową nie będą tworzyć strony biernej. Trzeba bardzo uważać i uczyć się ich stopniowo.

Czasowniki z dwoma dopełnieniami:

Liczne czasowniki, np.
give (dać), send (wysłać), show (pokazać), pay (płacić), promise (obiecać), tell (powiedzieć), offer (proponować), pass (podawać) mogą posiadać dwa dopełnienia:

He gave his brother a new book.
Dał nową książkę bratu.

Stronę bierną w przypadku dwóch dopełnień tworzymy na dwa sposoby:

His brother was given a new book.
Jego brat dostał nową książkę.

A new book was given to his brother.
Jego brat dostał nową książkę.

Jak widać tłumaczenie obu zdań jest takie samo. W j. angielskim jednak w pierwszym zdaniu nacisk kładziemy na obdarowanego, w drugim zaś na rzecz, którą dostaje.Tagi: , , , , , , , , , ,

Zaproponuj zmianę
REKLAMA
REKLAMA
Angielski GRAmatyka   Angielski GRAmatyka

To nie jest podręcznik! To fantastyczna gra przeznaczona dla młodych podróżników, w której bohaterem jest Czytelnik.do góry
Copyright 2024 © slowka.pl Serwis należy do wydawnictwa Edgard jezykiobce.pl logo