logo angielski słówka

LEWA REKLAMA SLOWKA.PL

REKLAMA
Ocena:    2.5 / 5
Liczba głosów:    4
 

Strona bierna: użycie - Passive Voice: Use

Strony biernej używamy, gdy:

A) czynność została wykonana przez nieznanego lub nieokreślonego sprawcę:

The train was robbed.
Obrabowano pociąg.

B) dla mówiącego liczy się raczej skutek czynności lub sama czynność, niż jej sprawca:

My car is being repaired.
Mój samochód jest w naprawie. (nieważne, kto go naprawia)

C) ze względów dyplomatycznych nie chcemy wspominać sprawcy:

The prices will have to be raised.
Ceny będą musiały zostać podniesione.

D) posługujemy się odpowiednikami polskich zdań typu Mówi się..., Ogłoszono...:

   a)
It is said that the executive board are going to raise pay.

   b) The executive board are said to be going to raise pay.

W obu przypadkach tłumaczenie zdań może brzmieć:
Mówi się, że rada nadzorcza zamierza podnieść płace.

E) Jeśli czas w zdaniu nadrzędnym w stronie czynnej jest taki sam jak w zdaniu podrzędnym, zdanie w stronie biernej przybiera postać bezokolicznikową w formie Present (to be):

People thought he was intelligent. - He was thought to be intelligent.
Ludzie uważali, że jest inteligentny. - Uważano, że jest inteligentny.

People say she is the most beautiful woman in the world. - She is said to be the most beautiful woman in the world.
Ludzie mówią, że jest najpiękniejszą kobietą na świecie. - Mówi się, że jest najpiękniejszą kobietą na świecie.

F) Jeśli czas w zdaniu podrzędnym w stronie czynnej, jest "wcześniejszy" niż w zdaniu nadrzędnym, zdanie w stronie biernej przybiera postać bezokolicznikową w formie Perfect (to have been):

People think he was intelligent. - He is thought to have been intelligent.
Ludzie uważali, że jest inteligetny. - Uważano, że jest inteligentny.

People said she had been the most beautiful woman in the world. - She was said to have been the most beautiful woman in the world.
Ludzie mówili, że była najpiękniejsza kobietą na świecie.

G) W przypadku czasownika z partykułą przysłówkową (np. look for, carry out), należy pamiętać, że w stronie biernej partykuła pozostaje za czasownikiem:

They brought up the children well. - The children were brought up well.
My brother let me down. - I was let down by my brother.
We must look after our daughter. - Our daughter must be looked after.Tagi: , , , , , , , , , , ,

Zaproponuj zmianę
REKLAMA
REKLAMA
Angielski thriller prawniczy A Tainted Legacy   Angielski thriller prawniczy A Tainted Legacy

Ucz się języka angielskiego, czytając mroczny thriller prawniczy!do góry
Copyright 2024 © slowka.pl Serwis należy do wydawnictwa Edgard jezykiobce.pl logo