logo angielski słówka

LEWA REKLAMA SLOWKA.PL

REKLAMA
Ocena:    4.7 / 5
Liczba głosów:    3
 

Pytania rozłączne - Question tags

Question tags występują na końcu zdania twierdzącego lub przeczącego.
Są to krótkie pytania składające się z czasownika posiłkowego (do, does, did), formy czasownika to be lub czasownika modalnego oraz zaimka odpowiadającego podmiotowi zdania głównego.
Wyrażają one prośbę o potwierdzenie informacji w komentowanym zdaniu i odpowiadają im polskie „prawda?”, „nieprawdaż?” lub „czyż nie?”.

Należy pamiętać, że czas w question tag musi zgadzać się z czasem zdania głównego, a podmiot w obydwu musi być ten sam.

Zdania twierdzące
Question tags pojawiają się jako przeczenie, zawsze w formie skróconej.

You love me, don’t you? – Kochasz mnie, prawda?
They went to Spain in the summer, didn’t they? – Pojechali latem do Hiszpanii, nieprawdaż?
I am pretty, aren’t I? – Jestem ładna, nieprawdaż?

Zdania przeczące
W przeczeniach question tags mają zawsze formę twierdzącą.

You shouldn’t talk to her like that, should you? – Nie powinieneś tak do niej mówić, czyż nie?
Jim has no money, does he? – Jim nie ma pieniędzy, czyż nie?
Mary isn’t very responsible, is she? – Mary nie jest zbyt odpowiedzialna, nieprawdaż?


Materiał powstał na podstawie: Wielka gramatyka języka angielskiego


Tagi: , , , , , , , ,

Zaproponuj zmianę
REKLAMA
REKLAMA
Target FCE Ćwiczenia, testy, wskazówki (Książka + CD Audio)   Target FCE Ćwiczenia, testy, wskazówki (Książka + CD Audio)

Nowa Formuła 2015! Kompletny zestaw przygotowujący do egzaminu First Certificate in English.do góry
Copyright 2024 © slowka.pl Serwis należy do wydawnictwa Edgard jezykiobce.pl logo