logo angielski słówka

LEWA REKLAMA SLOWKA.PL

REKLAMA
Ocena:    5 / 5
Liczba głosów:    2
 

Przysłówki - Adverbs

Przysłówki określają jak i w jaki sposób została wykonana czynność. Tworzy się je, dodając końcówkę -ly do przymiotnika, rzeczownika bądź liczebnika.
Przykłady:
nice (miły) – nicely (miło), month (miesiąc) – monthly (miesięcznie)

Gdy przymiotnik kończy się na y, zmienia się on na i, np. easy (łatwy) – easily (łatwo).
Gdy przymiotnik kończy się na -le, po dodaniu końcówki przysłówka samogłoska -e zanika: terrible (okropny) – terribly (okropnie), simple (łatwy) – simply (łatwo).

Przysłówek od czasownika good (dobry) ma nieregularną formę well (dobrze).

Funkcja i miejsce przysłówków w zdaniu

- Przysłówki mogą określać sposób wykonania czynności. Znajdują się wtedy po czasowniku, który określają.
She danced beautifully. – Pięknie tańczyła.

- Przysłówki well (dobrze) i badly (źle) występują po czasowniku lub po dopełnieniu.
Mary speaks Spanish well. – Mary dobrze mówi po hiszpańsku.

- Przysłówki częstotliwości, tj: always (zawsze), usually (zazwyczaj), often (często), sometimes (czasami), never (nigdy), występują zawsze po czasowniku to be, lecz przed pozostałymi czasownikami w czasach prostych. W czasach złożonych przysłówki te występują po czasowniku posiłkowym.
I am never late for work. – Nigdy nie spóźniam się do pracy.

- Przysłówki czasu, na przykład now (teraz), soon (niedługo), late (późno), tomorrow (jutro), występują zazwyczaj na końcu zdania:
I am going to the cinema tomorrow. – Idę jutro do kina.

- Przysłówki miejsca takie jak here (tutaj), there (tam), down (na dole), up (na górze), występują zazwyczaj na końcu zdania:
Tom went down. – Tom zszedł na dół.

- Przysłówki stopnia, takie jak: quite (dość), almost (prawie), fully (całkowicie, w pełni) występują zawsze przed innymi przysłówkami lub przymiotnikami:
quite interesting - dość interesujący

- Przysłówek enough (wystarczająco, dość) znajduje się zawsze po przymiotniku lub innym przysłówku, do którego się odnosi:
well enough (wystarczająco dobrze)

Materiał powstał na podstawie: Wielka gramatyka języka angielskiego


Tagi: , , , , , ,

Zaproponuj zmianę
REKLAMA
REKLAMA
Wielka gramatyka języka angielskiego 2. edycja   Wielka gramatyka języka angielskiego 2. edycja

NOWA EDYCJA BESTSELLERA! Teoria, przykłady, ćwiczeniado góry
Copyright 2024 © slowka.pl Serwis należy do wydawnictwa Edgard jezykiobce.pl logo