logo angielski słówka

LEWA REKLAMA SLOWKA.PL

REKLAMA
Ocena:    2.3 / 5
Liczba głosów:    4
 

Tryb warunkowy pierwszy - First Conditional

Tryb warunkowy pierwszy - forma


if the Present Simple Tense the Future Simple Tense
If it rains, we won't go out.
Jeśli będzie padać, nie wyjdziemy.

lub:

We won't go out if it rains.
Nie wyjdziemy, jeśli będzie padać.

Tryb warunkowy pierwszy - komentarz i przykłady

Istnieją 2 typy zdań w pierwszym trybie warunkowym:

A) zdania, które wyrażają warunek możliwy do spełnienia w przyszłości; może to być jednorazowe zdarzenie:

If you sing to her, she will fall asleep.
Jeśli jej zaśpiewasz, zaśnie.

Unless it rains, we will spend a happy afternoon together.
O ile nie będzie padać, spędzimy razem miłe popołudnie.

If it doesn't rain, we will spend a happy afternoon together.
Jeśli nie będzie padać, spędzimy razem miłe popołudnie.

If it stops, we won't be able to start the engine again.
Jeśli stanie, nie uda nam się znowu zapalić silnika.

Należy zwrócić uwagę, że w zdaniu podrzędnym (po if/unless) stosujemy Present Simple, a w zdaniu nadrzędnym czas Future Simple.

B) zdania, w których mówimy o trwałych lub powtarzających się czynnościach, a nie o jednorazowym zdarzeniu oraz w twierdzeniach, które są zawsze prawdą:

If I get tired, I can't study hard.
Jeśli jestem zmęczona, nie mogę dużo się uczyć.

If it is cold, people wear warm clothes.
Jeśli jest zimno, ludzie noszą ciepłe ubrania.

If you boil water, it evaporates.
Woda wyparuje, jeśli ją zagotujesz.

Należy zwrócić uwagę, że zarówno w zdaniu podrzędnym (po if/unless), jak i w zdaniu nadrzędnym stosujemy Present Simple.

Uwaga! W zdaniach warunkowych typu pierwszego, będących prośbą możemy użyć czasu Future Simple w obu zdaniach składowych:

I will look for Sue if you will kindly wait here.
Poszukam Sue, jeśli Pani zaczeka tutaj.Tagi: , , , , , , , , , , ,

Zaproponuj zmianę
REKLAMA
REKLAMA
Target FCE Ćwiczenia, testy, wskazówki (Książka + CD Audio)   Target FCE Ćwiczenia, testy, wskazówki (Książka + CD Audio)

Nowa Formuła 2015! Kompletny zestaw przygotowujący do egzaminu First Certificate in English.do góry
Copyright 2024 © slowka.pl Serwis należy do wydawnictwa Edgard jezykiobce.pl logo