logo angielski słówka

LEWA REKLAMA SLOWKA.PL

REKLAMA
Ocena:    3.5 / 5
Liczba głosów:    2
 

Rzeczowniki - Nouns

I. Rodzaj

1. Wszystkie rzeczowniki angielskie posiadają określony rodzaj. Podział jest prosty: ludzie to
he (on) lub she (ona), czyli rodzaj męski lub żeński, a rzeczy to it (to), czyli rodzaj nijaki.

2. Część rzeczowników ma taką samą formę dla rodzaju żeńskiego i męskiego.


dancer
tancerz - tancerka

singer
piosenkarz - piosenkarka

3. Istnieją rzeczowniki rodzaju męskiego, które posiadają swoje żeńskie odpowiedniki.

waiter - waitress
kelner - kelnerka

bull - cow
byk - krowa

king - queen
król - królowa


II. Liczba mnoga

1. Regularną liczbę mnogą tworzymy poprzez dodanie końcówki
-s do rzeczownika w liczbie pojedynczej.

2. Istnieje szereg zasad tworzenia regularnej liczby mnogiej:

- Do rzeczowników zakończonych na
-x, -ss, -sh, -ch oraz niektórych zakończonych na -o dodajemy -es.

fox - foxes
dress - dresses
bush - bushes
bench - benches
potato - potatoes


- W przypadku rzeczowników zakończonych na literę -y, poprzedzoną spółgłoską, dokonujemy zamiany -y na -i, a następnie dodajemy -es.

baby - babies
country - countries


- Uwaga powyższa nie dotyczy rzeczowników zakończonych na literę -y, poprzedzoną samogłoską. W takim przypadku dodajemy jedynie -s.

day - days
key - keys


- U niektórych rzeczowników zakończonych na -f lub -fe w liczbie mnogiej dochodzi do wymiany -f(e) na -v, do którego dodajemy -es.

wife - wives
knife - knives
leaf - leaves


3. Niektóre rzeczowniki posiadają nieregularną liczbę mnogą.

man - men
woman - women
child - children
mouse - mice
foot - feet
tooth - teeth


4. Istnieją rzeczowniki, które nie posiadają liczby mnogiej.

advice
information
furniture


5. Istnieją również rzeczowniki, które występują jedynie w liczbie mnogiej.

scissors
trousers
clothesIII. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

1. W języku angielskim są dwa rodzaje rzeczowników pospolitych: policzalne i niepoliczalne.

2. Rzeczowniki policzalne to te, które można "policzyć" i utworzyć ich liczbę mnogą.

a boy - boys
a duck - ducks


3. Rzeczowniki niepoliczalne to te, które określają materiał lub substancję: steel, wool, soil, rice oraz te, które określają rzeczy abstrakcyjne: courage, beauty, health.

4. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne mogą w określonych przypadkach być poprzedzone przedimkiem określonym
the.


IV. The Saxon Genitive - forma "dzierżawcza" rzeczownika

1. Formę dzierżawczą rzeczownika - w l.poj. tworzy się dodając do rzeczownika
's, a w l. mn. dodając sam apostrof ', jeśli rzeczownik w l. mn. zakończony jest na -s.

my sister's dog
the boss's wife
Ann's dress
boys' ball
my friends' friend


2. Rzeczowniki, które w liczbie mnogiej mają inną końcówkę niż -s, w Saxon Genitive l. mn. przybierają końcówkę 's.

men's cars
women's hats
Tagi: , , , , , , , , , , ,

Zaproponuj zmianę
REKLAMA
REKLAMA
Wielka gramatyka języka angielskiego 2. edycja   Wielka gramatyka języka angielskiego 2. edycja

NOWA EDYCJA BESTSELLERA! Teoria, przykłady, ćwiczeniado góry
Copyright 2024 © slowka.pl Serwis należy do wydawnictwa Edgard jezykiobce.pl logo