logo angielski słówka

LEWA REKLAMA SLOWKA.PL

REKLAMA
Ocena:    5 / 5
Liczba głosów:    6
 

Czasowniki nieregularne - Irregular Verbs

Tabela najpopularniejszych czasowników nieregularnych w języku angielskim.
I forma II forma III forma  
 
begin began begun zaczynać
break broke broken łamać
bring brought brought przynosić
build built built budować
buy bought bought kupić
catch caught caught łapać
choose chose chosen wybierać
come came come przychodzić
cost cost cost kosztować
cut cut cut ciąć
do did done robić
draw drew drawn rysować
drink drank drunk pić
eat ate eaten jeść
fall fell fallen upadać
feel felt felt czuć się
find found found znajdować
fly flew flown lecieć
forget forgot forgotten zapominać
get got got dostawać
give gave given dawać
go went gone iść
grow grew grown rosnąć
hear heard heard słyszeć
hit hit hit uderzać
hold held held zatrzymywać
hurt hurt hurt ranić
keep kept kept trzymać
know knew known wiedzieć
leave left left wychodzić
lend lent lent pożyczać (komuś)
lose lost lost gubić
make made made (z)robić
meet met met spotykać
pay paid paid płacić
put put put kłaść
read read [red] read [red] czytać
run ran run biegać
say said said powiedzieć
see saw seen widzieć
sell sold sold sprzedawać
send sent sent wysyłać
sing sang sung śpiewać
sit sat sat siadać
sleep slept slept spać
speak spoke spoken mówić
stand stood stood stać
steal stole stolen kraść
swim swam swum pływać
take took taken brać
teach taught taught uczyć (kogoś)
tell told told powiedzieć
think thought thought myśleć
understand understood understood rozumieć
wear wore worn nosić (ubranie)
write wrote written pisać


Tagi: , , , , , , , , , , ,

Zaproponuj zmianę
REKLAMA
REKLAMA
Angielski GRAmatyka   Angielski GRAmatyka

To nie jest podręcznik! To fantastyczna gra przeznaczona dla młodych podróżników, w której bohaterem jest Czytelnik.do góry
Copyright 2024 © slowka.pl Serwis należy do wydawnictwa Edgard jezykiobce.pl logo