logo angielski słówka

LEWA REKLAMA SLOWKA.PL

REKLAMA
Ocena:    2.5 / 5
Liczba głosów:    4
 

Czas Present Perfect - Present Perfect Tense

I. Formy czasu Present Perfect

1. Zdania twierdzące

to write - pisać/napisać
I have written - napisałem

you have written
he has written
she has written
it has written
we have written
you have written
they have written


Uwagi:

- Czas Present Perfect tworzymy przy użyciu czasownika
to have (we właściwej formie osobowej) i imiesłowu czasu przeszłego (3 forma czasownika). W tłumaczeniu na język polski pomijamy czasownik to have.


2. Przeczenia

to buy - kupić/kupować
I have not (haven't) bought - nie kupiłem

you have not (haven't) bought
he has not (hasn't) bought
she has not (hasn't) bought
it has not (hasn't) bought
we have not (haven't) bought
you have not (haven't) bought
they have not (haven't) bought


Uwagi:

- Przeczenia w czasie Present Perfect tworzymy przy pomocy słówka przeczącego
not. Skrótem od have not jest haven't, a od has not - hasn't.

I haven't found my keys.
Nie znalazłem kluczy.


3. Pytania

to see - widzieć/zobaczyć
Have I seen...? - Czy widziałem?

Have you seen...?
Has he seen...?
Has she seen...?
Has it seen...?
Have we seen...?
Have you seen...?
Have they seen...?


Uwagi:

- Pytania ogólne w czasie Present Perfect tworzymy przez inwersję (przestawienie miejscami podmiotu i orzeczenia). Forma czasownika
to have stoi wtedy na pierwszym miejscu. (Te pytania zaczynają się po polsku od wyrazu Czy...?).

Has Susan done her homework?
Czy Susan zrobiła pracę domową?


II. Podstawowe zasady użycia czasu Present Perfect

Present Perfect nie ma odpowiednika w języku polskim. Z tego powodu tłumaczymy go przy użyciu czasu teraźniejszego lub przeszłego. Czasu Present Perfect używamy, kiedy pragniemy powiedzieć o:


1. czynności, która miała miejsce w czasie nieokreślonym;

We have seen that film.
Widzieliśmy ten film.

Have you ever been there?
Czy kiedykolwiek tam byłaś?

She hasn't met the man before.
Nie spotkała wcześniej tego mężczyzny.


2. czynności tylko co ukończonej (często z określeniami typu: just, already)

I have just made up my mind.
Właśnie się zdecydowałem.

Susan has already gone.
Susan już poszła.

We haven't phoned her yet.
Jeszcze do niej nie dzwoniliśmy


3. Czynności, która zaczęła się w przeszłości, i trwa do chwili obecnej (często ze słowami since i for)

I have taught Russian for 10 years.
Uczę języka rosyjskiego od 10 lat.

We have live here since 1999.
Mieszkamy tu od 1999 r.


4. Czasowi Present Perfect towarzyszą wyrażenia:

since
for
just
yet
already
recently
lately
ever

Kate has recently passed an exam.

Kate ostatnio zdała egzamin.

The Browns have sold their house already.
Państwo Brown sprzedali już swój dom.

We have not seen him for a year.
Nie widzieliśmy go od roku.

Have you ever loved Chris?
Czy kiedykolwiek kochałaś Chrisa?Tagi: , , , , , , , , , , , , ,

Zaproponuj zmianę
REKLAMA
REKLAMA
Wielka gramatyka języka angielskiego 2. edycja   Wielka gramatyka języka angielskiego 2. edycja

NOWA EDYCJA BESTSELLERA! Teoria, przykłady, ćwiczeniado góry
Copyright 2024 © slowka.pl Serwis należy do wydawnictwa Edgard jezykiobce.pl logo