logo angielski słówka

LEWA REKLAMA SLOWKA.PL

REKLAMA
Ocena:    4.3 / 5
Liczba głosów:    6
 

Czas Present Continuous - Present Continuous Tense

I. Formy czasu Present Continuous

1. Zdania twierdzące

to sing - śpiewać
I am singing - śpiewam

you are singing
he is singing
she is singing
it is singing
we are singing
you are singing
they are singing


Uwagi: - Czas Present Continuous tworzymy przy użyciu czasownika to be (we właściwej formie osobowej) i imiesłowu czasu teraźniejszego (czasownik + ing). W tłumaczeniu na język polski pomijamy czasownik to be.

- Imiesłów czasu teraźniejszego (czasownik +
ing) tworzymy poprzez dodanie końcówki -ing do czasownika:

  - Jeśli czasownik jest zakończony na -e, wtedy w formie imiesłowu ta końcówka zanika.

ride - riding
smile - smiling
write - writing


- Jeśli czasownik jest jednosylabowy zakończony na spółgłoskę, przed którą stoi samogłoska, wtedy na ogół występuje podwojenie ostatniej spółgłoski

shut - shutting
begin - beginning
sit - sitting
swim - swimming
put - putting


- Czasowniki to die, to lie, to tie mają swoją własną formę imiesłowu:

die - dying
lie - lying
tie - tying

2. Przeczenia

to read - czytać
I am not ('m not) reading - nie czytam

you are not (aren't) reading
he is not (isn't) reading
she is not (isn't) reading
it is not (isn't) reading
we are not (aren't) reading
you are not (aren't) reading
they are not (aren't) reading


Uwagi: - Przeczenia w czasie Present Continuous tworzymy przy pomocy słówka przeczącego not. Skrótem od are not jest aren't, a od is not - isn't. Przeczenie stoi za czasownikiem to be.

We are not looking for Jim now.
Nie szukamy teraz Jima.


3. Pytania

to work - pracować
Am I working? - Czy ja teraz pracuję?

Are you working?
Is he working?
Is she working?
Is it working?
Are we working?
Are you working?
Are they working?


Uwagi:

- Pytania ogólne w czasie Present Continuous tworzymy przez inwersję (przestawienie miejscami podmiotu i orzeczenia). Forma czasownika
to be stoi wtedy na pierwszym miejscu. (Te pytania zaczynają się po polsku od wyrazu Czy...?)

Is she sleeping now?
Czy ona teraz śpi?


II. Podstawowe zasady użycia czasu Present Continuous:

1. Czasu Present Continuous używamy do wyrażenia czynności, która ma miejsce w momencie, kiedy o niej mówimy.

I am drinking tea now.
Piję teraz herbatę.

We are looking at the picture at the moment.
Patrzymy w tej chwili na obraz.

Lucy is talking to Jim.
Lucy rozmawia z Jimem.


2. Czasowi Present Continuous towarzyszą wyrażenia:

now
at the moment
at the present

Alex is not sleeping at the moment.
Alex nie śpi w tej chwili.

Are they watching TV now?
Czy oni oglądają teraz telewizję.

Is Mark studying at the university at the present?
Czy Marek studiuje obecnie na uniwersytecie?Tagi: , , , , , , , , , , , , ,

Zaproponuj zmianę
REKLAMA
REKLAMA
Angielski GRAmatyka   Angielski GRAmatyka

To nie jest podręcznik! To fantastyczna gra przeznaczona dla młodych podróżników, w której bohaterem jest Czytelnik.do góry
Copyright 2024 © slowka.pl Serwis należy do wydawnictwa Edgard jezykiobce.pl logo