logo angielski słówka

LEWA REKLAMA SLOWKA.PL

REKLAMA
Ocena:    5 / 5
Liczba głosów:    2
 

Czas Past Perfect Continuous - Past Perfect Continuous Tense

Czas Past Perfect Continuous, jak wszystkie czasy Continuous, składa się z odpowiedniej formy czasownika "być" oraz imiesłowu z końcówką -ing, czyli odpowiednio formy had been + -ing. Dla wszystkich osób obowiązuje ta sama forma czasownika. Przy tworzeniu imiesłowu obowiązują te same reguły, co w pozostałych czasach Continuous.

When I arrived at the offi ce, I noticed that someone had been using my computer. - Kiedy przyjechałem do biura, zauważyłem, że ktoś korzystał z mojego komputera.
Tom had been waiting for two hours in the rain before the bus fi nally arrived. - Tom czekał dwie godziny na deszczu, zanim w końcu przyjechał autobus.
Jane had been studying all night, and that's why she overslept that day. - Jane uczyła się całą noc, dlatego zaspała tamtego dnia.

Przeczenia tworzymy, dodając do had słówko przeczące not. Powszechnie stosowana jest forma skrócona hadn't.

Jane hadn't been studying much for the exam, that's why she failed it. - Jane nie uczyła się zbyt dużo do egzaminu, dlatego go nie zdała.
I hadn't been sleeping when we heard that terrible scream. - Nie spałam, gdy usłyszeliśmy ten okropny krzyk.

Pytania zamknięte tak / nie tworzymy przez inwersję, stawiając na początku czasownik had, następnie podmiot, potem been + czasownik z końcówką -ing, a na końcu dopełnienia. W pytaniach otwartych, dodajemy odpowiedni zaimek lub przysłówek: what (co), where (gdzie), why (dlaczego), who (kto), how long (jak długo) itd.

Had Tom been working hard before the boss offered a special bonus for that project? - Czy Tom ciężko pracował, zanim szef zapowiedział specjalną premię za ten projekt?
Yes, he has. lub No, he hadn't.
Had your parents been redecorating the house before grandma's visit last year? - Czy twoi rodzice odnawiali dom przed zeszłoroczną wizytą babci?
Yes, they had. lub No, they hadn't.


Czas Past Perfect Continuous używany jest do opisania czynności, która trwała w przeszłości przez pewien przedział czasu, zanim wydarzyła się inna czynność przeszła. Jak wszystkie czasy Continuous podkreśla trwanie danej czynności, ale jest to też czas zaprzeszły i podobnie jak Past Perfect odnosi się do czegoś, co miało miejsce wcześniej wobec innej (jednej lub więcej) czynności przeszłych. Konsekwencje tej czynności były widoczne w danym momencie w przeszłości. Najczęściej stosowanym spójnikiem jest when (kiedy):

When we arrived home, we noticed that someone had been rummaging through our drawers. - Kiedy wróciliśmy do domu, zauważyliśmy, że ktoś szperał w naszych szufl adach.

W powyższym zdaniu czas Past Perfect Continuous opisuje czynność, która trwała przez jakiś czas (had been rummaging), zanim wydarzyła się inna czynność przeszła (arrived home).

W Past Perfect Continous, analogicznie do Present Perfect Continuous, często występują czasowniki wskazujące na czynności, które zazwyczaj trwają długo, czyli m.in. learn (uczyć się), lie (leżeć), live (mieszkać), rain (padać - o deszczu), snow (padać - o śniegu), sit (siedzieć), sleep (spać), stand (stać), study (uczyć się, studiować), work (pracować). W czasie Present Perfect Continuous pojawiają się też często takie czasowniki jak think (myśleć, zastanawiać się), wonder (zastanawiać się, rozważać), hope (mieć nadzieję).

When we got up that morning, we noticed it had been snowing all night. - Kiedy wstaliśmy tamtego poranka, zauważyliśmy, że całą noc padał śnieg.
I felt exhausted all summer, I had been working really hard on my thesis. - Przez całe lato czułam się zmęczona, ciężko pracowałam nad moją pracą magisterską.

Past Perfect Continuous może też służyć do opisania czynności, które były lub nadal są zwyczajem lub nawykiem i wielokrotnie powtarzały się w przeszłości.

When Jenny and Tom were a couple, he had been phoning her at least ten times a day. - Kiedy Jenny i Tom byli parą, on wydzwaniał do niej przynajmniej 10 razy dziennie.

Należy pamiętać, że czasy zaprzeszłe używane są głównie wtedy, gdy chcemy podkreślić chronologię zdarzeń, aby zaznaczyć, że jedna czynność miała miejsce wcześniej niż inna. Gdy kolejność zdarzeń jest oczywista i nie ma potrzeby jej podkreślać lub, gdy nie ma w zdaniu jasno określonego momentu, do którego się odnosimy (teraźniejszość czy przeszłość) stosujemy czasy Past Simple i Past Continuous.


Tagi: , , , , , , , , , , ,

Zaproponuj zmianę
REKLAMA
REKLAMA
Wielki zbiór ćwiczeń z języka angielskiego  (Książka)   Wielki zbiór ćwiczeń z języka angielskiego (Książka)

Wzbogacaj słownictwo i doskonal gramatykę w praktycedo góry
Copyright 2024 © slowka.pl Serwis należy do wydawnictwa Edgard jezykiobce.pl logo