logo angielski słówka

LEWA REKLAMA SLOWKA.PL

REKLAMA
Ocena:    0 / 5
Liczba głosów:    0
 

Kryzys finansowy - The financial crisis

an economic slowdown - spowolnienie ekonomiczne
a bailout plan - finansowy plan ratunkowy
a global economy - światowa gospodarka
a recession - recesja
a rate of interest - stawka oprocentowania
a stock market crash - krach na rynku papierów wartościowych
a debt - dług
a sub-prime mortgage - kredyt hipoteczny wysokiego ryzyka
a credit crunch - kryzys kredytowy

Example sentences:
The financial crisis has affected many European countries. - Kryzys finansowy dotknął wiele państw europejskich.
The economic slowdown is having a huge effect on prices. - Spowolnienie ekonomiczne ma ogromny wpływ na ceny.
The government will spend up to $80 million in the bailout plan. - Rząd wyda nawet do $80 milionów na plan ratunkowy.
Many people have debts which can seriously affect their financial situation. - Wielu ludzi ma długi, które mogą mieć poważny wpływ na ich sytuację finansową.
The stock market crash is a sudden dramatic decline of stock prices. - Krach rynku papierów wartościowych to nagły dramatyczny spadek cen akcji.


Tagi: , , , , , , , , , ,

Zaproponuj zmianę
REKLAMA


do góry
Copyright 2023 © slowka.pl Serwis należy do wydawnictwa Edgard jezykiobce.pl logo